PÁR CHVIL PRO KLP? PROČ?

Milý návštěvníku Knihovny,

existuje celá řada důvodů, na základě kterých bys měl čas od času zavítat na posvátné místo, jakým toto komplexní centrum bezpochyby je. Tak v prvé řadě se nesetkáš s žádnými vstupními ani skrytými poplatky. Značka férové podmínky, transparentnost. V rámci pohodlného procházení, vyhledávání, stejně tak stahování, jsou vždy všechny publikace i ostatní data k dispozici zcela zdarma a okamžitě. K účasti na Projektu se vůbec není třeba jakkoliv registrovat a stejně tak není vyžadováno přihlašování do Knihovní instituce jako takové.   

Přestože zdejší správce je na všechno v podstatě sám, přibližně každý týden se snaží přidávat do databáze alespoň jeden až dva další svazky svých autorských děl. Samozřejmostí jsou průběžné aktualizace, zajímavé úpravy a doplňky pro celkové obohacení stránek.  

Všechny *.pdf soubory Knihovny stahuješ pochopitelně jen z ověřených zdrojů, není důvod k obavám. Žádná zákeřnost se zde nekoná. Jak už bylo nastíněno, nalézáš vždy původní a stále se rozšiřující tvorbu, díla, na kterých se podílí pouze Lukáš Přibyl sám. Tedy alespoň prozatím. Do doby, než KLP získá svůj oficiální status. Což je otázka přinejmenším ještě na několik dalších roků. Součástí Projektu je tak i "vize hmatatelné organizace" a ta má dnes jasný konkrétní obraz.


Stejně jako jiné knihovny, i zde máme hudební oddělení. Značně zjednodušené, ano, ale přesto plní svůj účel. V rámci bočního menu jej najdeš jako "Armando". Mezi další lokální zajímavosti bezpochyby patří i svobodné diskuzní forum s rozšířením směrem k sociálním sítím (viz Google+ a Twitter) a to i k těm různě specializovaným (například Instagram či Pinterest). 

Ke konci června 2018 nikdo nemohl přehlédnout proces fúze, tedy průběh jisté formy generálního a důsledného propojování nedávno vzniklého Chrámu (The O-Temples) s Knihovnou. Obě části postupně nabyly značného významu a i z toho důvodu mají každá odlišnou internetovou adresu.

Závěrem bych rád zopakoval jednu ze svých základních tezí. A sice, že zdejší projekt má i nadále velký potenciál. Jedná se zatím o nejsofistikovanější dílo v pozemské evoluci Lukáše Přibyla vůbec. Nechť se skrze svou víru s příznačnou neústupností zvelebuje i do časů příštích.

Tak jest! A tak to má být!

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Autor