PÁR CHVIL PRO KLP? PROČ?

Existuje celá řada důvodů, na základě kterých byste měli čas od času zavítat na posvátné místo, jakým toto komplexní centrum bezpochyby je. Tak v prvé řadě se nesetkáte s žádnými vstupními ani skrytými poplatky. Značka férové podmínky, transparentnost. V rámci pohodlného procházení, vyhledávání, stejně tak stahování, jsou vždy všechny publikace i ostatní data k dispozici zcela zdarma a okamžitě. K účasti na Projektu se vůbec není třeba jakkoliv registrovat a stejně tak není vyžadováno přihlašování.

Přestože zdejší správce je na všechno v podstatě sám, přibližně každý týden se snaží přidávat do databáze alespoň jeden až dva další svazky svých autorských děl. Samozřejmostí jsou průběžné aktualizace, zajímavé úpravy a doplňky pro celkové obohacení stránek.  

Všechny soubory Knihovny stahujete pochopitelně jen z ověřených zdrojů, není důvod k obavám. Žádná zákeřnost se zde nekoná a vše je průběžně kontrolováno. Jak už bylo nastíněno, nalézáte vždy původní a stále se rozšiřující tvorbu, díla, na kterých se podílí pouze Lukáš Přibyl sám.


Stejně jako mnohé jiné knihovny, i zde máme hudební, ale i audiovisuální oddělení. Značně zjednodušené, ano, přesto však plní svůj účel. V rámci menu jej najdete pod označením Armando, Hudba a VideoData. Mezi další lokální zajímavosti bezpochyby patří i Centrální diskusní forum (iForum) s rozšířením směrem k sociálním sítím a to i k těm specializovaným.

Ke konci června 2018 nikdo nemohl přehlédnout proces fúze, tedy průběh jisté formy generálního a důsledného propojování nedávno vzniklého Chrámu (The O-Temples) s Knihovnou. Obě části postupně nabyly značného významu a i z toho důvodu mají každá odlišnou internetovou adresu.

Setkáváme se s možností bezplatného univerzitního studia nového Řádu, které je rovněž nedílnou součástí Knihovny. Prostřednictvím nezávislého Nejvyššího soudu Universa (USC Court) sledujte kroky k seriózní cestě s šancí k vlastní spáse. Samozřejmostí zůstává, prokažte svůj zájem.

Závěrem bych rád zopakoval jednu ze svých základních tezí. A sice, že zdejší projekt má i nadále velký potenciál. Jedná se zatím o nejsofistikovanější dílo v pozemské evoluci Lukáše Přibyla vůbec. Nechť se skrze svou víru s příznačnou neústupností zvelebuje i do časů příštích.

Tak jest. A tak to má být.